Pháp Luật Plus - THỐNG KÊ THIỆT HẠI - các bài viết về THỐNG KÊ THIỆT HẠI, tin tức THỐNG KÊ THIỆT HẠI

THỐNG KÊ THIỆT HẠI - các bài viết về THỐNG KÊ THIỆT HẠI, tin tức THỐNG KÊ THIỆT HẠI

Khắc phục sự cố vỡ đê ở tỉnh Đắk Lắk

Người dân và lực lượng chức năng đã nỗ lực dùng mọi cách để ngăn không cho nước tràn vào đồng ruộng do sự cố vỡ đê xảy ra trên địa bàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus