Pháp Luật Plus - Thông báo - các bài viết về Thông báo, tin tức Thông báo

Thông báo - các bài viết về Thông báo, tin tức Thông báo

Đổi tàu bay chuyến VN37 Vietnam Airlines nói do phát sinh một số vấn đề kỹ thuật

Vietnam Airlines vừa gửi thông báo về việc phục vụ chuyến bay VN37 ngày 30/5/2019 phải đổi tàu bay do phát sinh một số vấn đề về kỹ thuật.

Theo dõi Pháp Luật Plus