Pháp Luật Plus - thông báo mời thầu - các bài viết về thông báo mời thầu, tin tức thông báo mời thầu

thông báo mời thầu - các bài viết về thông báo mời thầu, tin tức thông báo mời thầu

Ngày 14/02: Có 1/260 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Báo Đấu thầu tiếp nhận 260 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 14/02/2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus