Pháp Luật Plus - thông báo khẩn - các bài viết về thông báo khẩn, tin tức thông báo khẩn

thông báo khẩn - các bài viết về thông báo khẩn, tin tức thông báo khẩn

KHẨN: Hà Nội tìm người đến các địa điểm tại quận Hoàn Kiếm

Những người đã đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà/nơi ở và liên hệ ngay với Trạm Y tế trên địa bàn hoặc CDC Hà Nội.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1