thôn Cầu Bâm - các bài viết về thôn Cầu Bâm, tin tức thôn Cầu Bâm

"Vòng tròn đá quanh" ở huyện Sơn Dương, cách ứng xử "lạ lùng"

Ra văn bản chỉ đạo cấp dưới, nhưng lại không quan tâm thực hiện thế nào và người dân ra sao là thực tế những gì đang diễn ra tại huyện này.

Theo dõi Pháp Luật Plus