Không đùa với các giá trị nhân bản

Không đùa với các giá trị nhân bản

Một sự xúc phạm không nhỏ tới tâm khảm người dân là hình ảnh những vỏ hộp và chai nước chấm được xếp thành mô hình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Pháp Luật Plus
1 2 3 4 5 6 7 8 Cuối
Pháp Luật Plus