thời hạn. - các bài viết về thời hạn., tin tức thời hạn.

Thủ tướng phân công soạn thảo các dự án luật

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 999/QĐ-TTg phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, dự thảo nghị quyết...

Theo dõi Pháp Luật Plus