Pháp Luật Plus - thoái vốn - các bài viết về thoái vốn, tin tức thoái vốn

thoái vốn - các bài viết về thoái vốn, tin tức thoái vốn

Sẽ khó trốn trách nhiệm nếu làm chậm cổ phần hóa

Đại diện Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN cho biết, đến năm 2020, các cá nhân và tổ chức này có thể sẽ bị xử lý thích đáng.

Theo dõi Pháp Luật Plus