Pháp Luật Plus - thờ cúng - các bài viết về thờ cúng, tin tức thờ cúng

thờ cúng - các bài viết về thờ cúng, tin tức thờ cúng

Huyền tích về Quan Lớn Đệ Tam và ngôi đền thiêng bên bờ Lục Đầu

Là vị thần tối cao của Thoải phủ (Thiên – Địa – Nhạc – Thoải), thờ phụng khắp các khu vực sông nước với sự linh thiêng của bậc Thượng đẳng thần.

Theo dõi Pháp Luật Plus