Pháp Luật Plus - thỉnh vong - các bài viết về thỉnh vong, tin tức thỉnh vong

thỉnh vong - các bài viết về thỉnh vong, tin tức thỉnh vong

Trụ trì chùa Ba Vàng bị bãi nhiệm hết chức vụ trong Giáo hội Phật giáo

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bãi nhiệm tất cả các chức vụ do Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng phụ trách trong Giáo hội.

Theo dõi Pháp Luật Plus