Pháp Luật Plus - thiếu vốn - các bài viết về thiếu vốn, tin tức thiếu vốn

thiếu vốn - các bài viết về thiếu vốn, tin tức thiếu vốn

Đường băng sân bay Nội Bài hư hỏng, xuống cấp những gì?

Hiện hạ tầng khu bay của sân bay Nội Bài đang xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, do vướng cơ chế nên đơn vị chưa thể sửa chữa, nâng cấp lớn.

Theo dõi Pháp Luật Plus