thiếu úy Phạm Đức Trung - các bài viết về thiếu úy Phạm Đức Trung, tin tức thiếu úy Phạm Đức Trung

Truy phong Thiếu úy, công nhận tốt nghiệp với phi công Phạm Đức Trung

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã truy phong quân hàm sĩ quan cấp bậc Thiếu úy đối với học viên đào tạo phi công quân sự Phạm Đức Trung đã hy sinh.

Theo dõi Pháp Luật Plus