Pháp Luật Plus - thiếu trang bị y tế tại bệnh viện - các bài viết về thiếu trang bị y tế tại bệnh viện, tin tức thiếu trang bị y tế tại bệnh viện

thiếu trang bị y tế tại bệnh viện - các bài viết về thiếu trang bị y tế tại bệnh viện, tin tức thiếu trang bị y tế tại bệnh viện

TP HCM: Các bệnh viện 'sợ' mua sắm trang thiết bị y tế

“Chưa khi nào chúng tôi tiếp nhận trang thiết bị phân bổ về bệnh viện lại khó khăn như hiện nay”, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hoài Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1