thiếu điện - các bài viết về thiếu điện, tin tức thiếu điện

Thủ đô tiên phong sử dụng năng lượng sạch

Mùa hè sắp đến, các hồ chứa thủy điện lại thường xuyên thiếu nước gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc cung cấp điện.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1