thiếu chứng chỉ - các bài viết về thiếu chứng chỉ, tin tức thiếu chứng chỉ

Tuyên Quang bổ nhiệm nhiều lãnh đạo thiếu tiêu chuẩn

Tại thời điểm thanh tra còn 7 công chức thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, 2 công chức thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, 1 công chức chuyên môn không phù hợp…

Theo dõi Pháp Luật Plus