Pháp Luật Plus - Thiết Kế - các bài viết về Thiết Kế, tin tức Thiết Kế

Thiết Kế - các bài viết về Thiết Kế, tin tức Thiết Kế

Ai là người thiết kế tàu ngầm lớn nhất thế giới?

Công trình của nhà thiết kế nổi tiếng Nga Sergei Kovalev là những chiếc tàu ngầm lớn nhất với nhiệm vụ đảm bảo an ninh chiến lược của đất nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus