Pháp Luật Plus - thiết kế mới - các bài viết về thiết kế mới, tin tức thiết kế mới

thiết kế mới - các bài viết về thiết kế mới, tin tức thiết kế mới

Biểu tượng :v và :3 bất ngờ hồi sinh với hình hài mới siêu nhí nhố

Facebook đã bất ngờ làm "hồi sinh" biểu tượng pacman (:v) và mặt mèo (:3) huyền thoại một thời gây điên đảo cộng đồng người dùng mạng xã hội này.

Theo dõi Pháp Luật Plus