Pháp Luật Plus - thiệt dân - các bài viết về thiệt dân, tin tức thiệt dân

thiệt dân - các bài viết về thiệt dân, tin tức thiệt dân

Địa ốc 7AM: Nóng chuyện đất công, yêu cầu di dân khẩn cấp ra khỏi chung cư nghiêng dọa sập

Nóng bỏng chuyện đất công, yêu cầu di dân khẩn cấp ra khỏi chung cư nghiêng dọa sập "bất thình lình"... là những tin chính trong Địa ốc 7AM hôm nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus