THIẾT BỊ Y TẾ - các bài viết về THIẾT BỊ Y TẾ, tin tức THIẾT BỊ Y TẾ

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh liên tục xử lý các cơ sở thẩm mỹ không phép

Phản ánh của người dân thời gian qua Sở Y tế TP HCM liên tục phát hiện, xử lý cơ sở thẩm mỹ không phép đang hoạt động trên địa bàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus