Pháp Luật Plus - THIÊN TAI - các bài viết về THIÊN TAI, tin tức THIÊN TAI

THIÊN TAI - các bài viết về THIÊN TAI, tin tức THIÊN TAI

Nkosi Jonson là ai mà Google Doodle vinh danh ngày 4/2?

Google Doodle ngày 4/2 vinh danh cậu bé Nam Phi Nkosi Johnson, người đã dũng cảm vận động cho quyền bình đẳng của trẻ em bị AIDS.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết