THIÊN TAI - các bài viết về THIÊN TAI, tin tức THIÊN TAI

Câu chuyện bức tranh vẽ Bác Hồ bằng máu của người họa sĩ mù

Nghĩ rằng mình sắp chết, ông Lê Duy Ứng dành sức lực còn lại, dùng chính dòng máu chảy ra từ vết thương để vẽ Bác Hồ và lá cờ Tổ quốc.

Theo dõi Pháp Luật Plus