Pháp Luật Plus - Thích Thanh Đàm - các bài viết về Thích Thanh Đàm, tin tức Thích Thanh Đàm

Thích Thanh Đàm - các bài viết về Thích Thanh Đàm, tin tức Thích Thanh Đàm

Đức phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Thanh Đàm viên tịch

Sau 98 năm trụ thế, hạ lạp 78 năm, Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm - Đức phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã viên tịch.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1