Pháp Luật Plus - Thích Phổ Tuệ - các bài viết về Thích Phổ Tuệ, tin tức Thích Phổ Tuệ

Thích Phổ Tuệ - các bài viết về Thích Phổ Tuệ, tin tức Thích Phổ Tuệ

Lễ chung thất Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ - Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Sáng 8/12, Trung ương GHPGVN đã tổ chức lễ tuần lâm chung thất Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN tại tổ đình Viên Minh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1