Thị xã Đông Triều - các bài viết về Thị xã Đông Triều, tin tức Thị xã Đông Triều

Nhiều cơ quan vào cuộc làm rõ dấu hiệu sai phạm trong công tác đấu thầu tại Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

Một gói thầu do Phòng Quản lý đô thị Thị xã Đông Triều làm chủ đầu tư chưa có kết quả trúng đấu thầu nhưng nhà thầu đã thi công.

Theo dõi Pháp Luật Plus