Pháp Luật Plus - thi vào lớp 10 - các bài viết về thi vào lớp 10, tin tức thi vào lớp 10

thi vào lớp 10 - các bài viết về thi vào lớp 10, tin tức thi vào lớp 10

Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Thi lớp 10 chuyên: 1 chọi 10!

Thi lớp 10 chuyên: 1 chọi 10!

0
Với số lượng thí sinh tham dự kì thi vào 10 ngày một đông, tình trạng 1 chọi 10, 1 chọi 11 là thực trạng hiện hữu tại các trường trọng điểm.