Pháp Luật Plus - thi vào lớp 10 - các bài viết về thi vào lớp 10, tin tức thi vào lớp 10

thi vào lớp 10 - các bài viết về thi vào lớp 10, tin tức thi vào lớp 10

Khử khuẩn các phòng thi của thí sinh F0

Quận Ba Đình tiến hành khử khuẩn các phòng thi dành cho thí sinh F0 và cán bộ coi thi sau mỗi mon thi vào lớp 10 THPT.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1