thi vào lớp 10 ở Hà Nội - các bài viết về thi vào lớp 10 ở Hà Nội, tin tức thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Hà Nội: Tuyển thẳng thí sinh F0, F1 vào lớp 10

Hà Nội sẽ tuyển thẳng vào lớp 10 đối với các thí sinh diện F0, F1 nhằm đảm bảo an toàn cho các thí sinh, các lực lượng phục vụ kỳ thi.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1