thi vào lớp 10 hệ không chuyên - các bài viết về thi vào lớp 10 hệ không chuyên, tin tức thi vào lớp 10 hệ không chuyên

Kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội: 2 thí sinh bị đình chỉ thi

Kết thúc hai môn thi cuối của kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội, có 2 thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng điện thoại trong phòng thi.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1