thi tuyển - các bài viết về thi tuyển, tin tức thi tuyển

Thí sinh xét tuyển đại học năm 2021 được điều chỉnh nguyện vọng nhiều lần

Dự kiến thí sinh xét tuyển đại học năm 2021 sẽ được điều chỉnh nguyện vọng nhiều lần, thay vì chỉ 1 lần như các năm trước.

Theo dõi Pháp Luật Plus