thị trường - các bài viết về thị trường, tin tức thị trường

Hơn 30 triệu người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Vừa được công bố cho thấy có hơn 30 triệu lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, trong số đó có trên 57% bị giảm thu nhập..

Theo dõi Pháp Luật Plus