Pháp Luật Plus - thị trường Mỹ - các bài viết về thị trường Mỹ, tin tức thị trường Mỹ

thị trường Mỹ - các bài viết về thị trường Mỹ, tin tức thị trường Mỹ

Mazda CX-3 bị dừng sản xuất ở cả Mỹ và châu Âu

Hồi tháng 5, Mazda đã chính thức thông báo rút mẫu Mazda CX-3 khỏi thị trường Mỹ từ sau phiên bản 2021. Giờ đây tới thị trường châu Âu.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1