Thị trường địa ốc - các bài viết về Thị trường địa ốc, tin tức Thị trường địa ốc

Địa ốc 7AM: Nhà thầu đổ hàng nghìn m3 đất thải trái quy định, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Nhà thầu đổ hàng nghìn m3 đất thải trái quy định, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp... là những tin chính trong Địa ốc 7AM hôm nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus