Pháp Luật Plus - thị trường chứng khoán - các bài viết về thị trường chứng khoán, tin tức thị trường chứng khoán

thị trường chứng khoán - các bài viết về thị trường chứng khoán, tin tức thị trường chứng khoán

Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết bị xử phạt hành chính 145 triệu đồng

Ngày 05/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Theo dõi Pháp Luật Plus