thị trấn Thứa - các bài viết về thị trấn Thứa, tin tức thị trấn Thứa

Kỳ 4 - Bắc Ninh: Lãnh đạo thôn Đông Hương đã câu trộm điện bao nhiêu năm?

Ông Đỗ Đình Bình - Giám đốc Điện Lực Lương Tài khẳng định, từ cuối năm 2011 đến nay đã không thu tiền điện của hệ thống đèn đường thôn Đông Hương...

Theo dõi Pháp Luật Plus