thi thể vợ - các bài viết về thi thể vợ, tin tức thi thể vợ

Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự cứa vào cổ tự vẫn?

Khi cánh cửa phòng được mở, mọi người thấy Hòa bê bết máu với vết thương ở cổ đang ngồi bên cạnh vợ đã bất tỉnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus