thi thể phân hủy - các bài viết về thi thể phân hủy, tin tức thi thể phân hủy

Phát hiện thi thể nam giới phân hủy chỉ còn lại hài cốt

Nạn nhân được xác định là nam giới, thi thể đã bị phân hủy chỉ còn lại hài cốt.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1