Pháp Luật Plus - thi thể người đàn ông - các bài viết về thi thể người đàn ông, tin tức thi thể người đàn ông

thi thể người đàn ông - các bài viết về thi thể người đàn ông, tin tức thi thể người đàn ông

Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ

Khi ra hồ Khe Đá một số người dân bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên mặt nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus