Pháp Luật Plus - Thi hoa hậu - các bài viết về Thi hoa hậu, tin tức Thi hoa hậu

Thi hoa hậu - các bài viết về Thi hoa hậu, tin tức Thi hoa hậu

Hoa hậu 'bát nháo' bước ra từ chương trình của Công ty Bến Thành Media

Liệu rằng con đường danh vọng ảo của các cô gái bước ra từ cuộc thi chui của Công ty Bến Thành Media sẽ như thế nào?

Theo dõi Pháp Luật Plus