Pháp Luật Plus - thi hành pháp luật - các bài viết về thi hành pháp luật, tin tức thi hành pháp luật

thi hành pháp luật - các bài viết về thi hành pháp luật, tin tức thi hành pháp luật

Bộ trưởng Lê Thành Long: “Hệ thống pháp luật đóng góp thầm lặng vào sự phát triển kinh tế - xã hội”

Bộ trưởng cũng khẳng định, hệ thống pháp luật có đóng góp trực tiếp và gián tiếp vào bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Chuẩn bị tổng kết công tác tư pháp 2018

Chuẩn bị tổng kết công tác tư pháp 2018

0
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác năm 2018; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp công tác năm 2019.
Cảnh báo “bảo kê”

Cảnh báo “bảo kê”

0
Tòa Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh vừa kết thúc phiên phúc thẩm xử tội Hối lộ với bản án đích đáng dành cho kẻ “bảo kê”.