Pháp Luật Plus - thi hành án - các bài viết về thi hành án, tin tức thi hành án

thi hành án - các bài viết về thi hành án, tin tức thi hành án

Tự hào chặng đường 73 năm thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2019)

Chặng đường 73 năm, các thế hệ Cán bộ Thi hành án dân sự (THADS) qua các thời kỳ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Theo dõi Pháp Luật Plus