thi hành án - các bài viết về thi hành án, tin tức thi hành án

Ông Vũ Đức Hải làm Cục trưởng Cục THADS Bà Rịa - Vũng Tàu

Trở lại, và gắn bó với ngành với 27 năm công tác, trên nhiều cương vị lãnh đạo, vị trí khác nhau, sau khi được điều động công tác.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1