Pháp Luật Plus - thi đánh giá năng lực - các bài viết về thi đánh giá năng lực, tin tức thi đánh giá năng lực

thi đánh giá năng lực - các bài viết về thi đánh giá năng lực, tin tức thi đánh giá năng lực

Bắt đầu đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 2

Ngày 15-4, ĐH Quốc gia TP.HCM chính thức mở cổng cho thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 2.

Theo dõi Pháp Luật Plus