thi công - các bài viết về thi công, tin tức thi công

Hà Nội: Vùng 2, vùng 3 cho phép tiếp tục thi công xây dựng

Vùng 2, vùng 3 được tiếp tục cho phép thi công xây dựng sau khi có kế hoạch bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch của nhà thầu, chủ đầu tư.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1