Pháp Luật Plus - THI CỒNG CHỨC - các bài viết về THI CỒNG CHỨC, tin tức THI CỒNG CHỨC

THI CỒNG CHỨC - các bài viết về THI CỒNG CHỨC, tin tức THI CỒNG CHỨC

Vì sao huyện M’Đrắk bắt 79 cán bộ sắp về hưu đi thi công chức?

Thay vì tìm một cơ chế phù hợp, huyện M’Đrắk lại yêu cầu toàn bộ công chức “tạm tuyển” lớn tuổi ôn tập đi thi công chức...

Theo dõi Pháp Luật Plus