thi công “ba tại chỗ” - các bài viết về thi công “ba tại chỗ”, tin tức thi công “ba tại chỗ”

Lý do metro số 1 hẹn 3 năm sau mới về đích

Việc đề xuất metro số 1 về đích chậm tới 3 năm so với kế hoạch là thời gian quá dài, ảnh hưởng lớn đến giao thông và kinh tế của TP.HCM.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1