Pháp Luật Plus - thi cấp bằng lái xe - các bài viết về thi cấp bằng lái xe, tin tức thi cấp bằng lái xe

thi cấp bằng lái xe - các bài viết về thi cấp bằng lái xe, tin tức thi cấp bằng lái xe

Siết chặt việc thi cấp bằng lái xe

Phải siết chặt việc thi cấp bằng lái xe và sẽ đánh trượt ngay các thí sinh vi phạm một số lỗi trong sát hạch.

Theo dõi Pháp Luật Plus