Thêm 4 bệnh nhân xuất viện - các bài viết về Thêm 4 bệnh nhân xuất viện, tin tức Thêm 4 bệnh nhân xuất viện

Thêm 4 bệnh nhân xuất viện, Việt Nam có 95 ca nhiễm Covid-19 khỏi bệnh

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo

Theo dõi Pháp Luật Plus