Thể thao và Du lịch - các bài viết về Thể thao và Du lịch, tin tức Thể thao và Du lịch

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu bài viết “Hơn 50% lao động nghề du lịch thiếu kỹ năng nghiệp vụ”; có giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

Theo dõi Pháp Luật Plus