thể chế - các bài viết về thể chế, tin tức thể chế

Hoàn thiện thể chế - động lực cho đất nước cất cánh

Nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập mạnh mẽ sâu rộng, toàn diện với thế giới.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Thể chế, thể chế và thể chế

Thể chế, thể chế và thể chế

0
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, coi xây dựng thể chế là đột phá chiến lược, nhất là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN.
“Sức khỏe” pháp luật

“Sức khỏe” pháp luật

0
"Phải tạo được những bước đột phá thực sự về thể chế để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra", điểm nhấn trong bài viết của Chủ tịch nước.
Đừng làm khó Chính phủ

Đừng làm khó Chính phủ

0
Một lãnh đạo công đoàn Cty Pouyuen (quận Bình Tân, một DN sử dụng nhiều công nhân bậc nhất TP HCM) vừa công bố số liệu tổng kết.