THAY ĐỔI - các bài viết về THAY ĐỔI, tin tức THAY ĐỔI

Giám định trẻ bị xâm hại: Cần sửa luật để cứu nạn nhân

Cần thiết phải quy định việc trưng cầu giám định pháp y về xâm hại tình dục trẻ em là loại đặc biệt, để xác định thủ phạm, cứu trẻ em.

Theo dõi Pháp Luật Plus