Pháp Luật Plus - thất nghiệp - các bài viết về thất nghiệp, tin tức thất nghiệp

thất nghiệp - các bài viết về thất nghiệp, tin tức thất nghiệp

Lương thấp, áp lực nhiều, mỗi tháng có 5 thẩm phán xin nghỉ việc

Trong 10 tháng gần đây đã có 51 thẩm phán xin nghỉ việc vì áp lực quá lớn, công việc quá nhiều, lương lại quá thấp.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Bảo hiểm thất nghiệp cứu nguy khi mất việc

Bảo hiểm thất nghiệp cứu nguy khi mất việc

0
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ đắc lực cho người lao động, giúp họ có một khoản tiền trong thời gian thất nghiệp, được tư vấn, giới thiệu việc làm.