Pháp Luật Plus - thất nghiệp - các bài viết về thất nghiệp, tin tức thất nghiệp

thất nghiệp - các bài viết về thất nghiệp, tin tức thất nghiệp

Qúy 1 năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I năm 2022 là 2,46%, giảm 1,1 điểm phần trăm so với quý trước.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1