thảo luận - các bài viết về thảo luận, tin tức thảo luận

Quốc hội tuần làm việc thứ 2: Tập trung công tác xây dựng pháp luật

Tập trung xây dựng pháp luật là nội dung chính trong tuần làm việc trực tuyến thứ 2 (từ 25/5-28/5) của Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIV.

Theo dõi Pháp Luật Plus