Pháp Luật Plus - THÁO GỠ - các bài viết về THÁO GỠ, tin tức THÁO GỠ

THÁO GỠ - các bài viết về THÁO GỠ, tin tức THÁO GỠ

Hàng trăm dự án 'giậm chân' tại chỗ

Công trình nghìn tỷ của nhà nước cũng lâm vào cảnh ì ạch, vốn doanh nghiệp tư nhân đi vay cũng đành nằm chờ chưa biết đến khi nào…mới được xử lý.

Theo dõi Pháp Luật Plus